Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Επίσκεψη στο Μουσείο Εργαλείων και Επαγγελμάτων - Νέα Ακρόπολη

Επίσκεψη στο Μουσείο Εργαλείων και Επαγγελμάτων


Ένα πολύ ξεχωριστό Μουσείο στην Πλάκα μάς ταξίδεψε πίσω στην εποχή όπου ο ξυλουργός, ο γεωργός, ο υποδηματοποιός ήταν όχι απλά ένας τεχνίτης αλλά ένας επαγγελματίας καλλιτέχνης! 

Κάθε εργασία που μπορεί να παράγει το ανθρώπινο χέρι είναι αποτέλεσμα μιας μαγικής συνεργασίας: ανθρώπινης νόησης και επιδέξιου εργαλείου! Από τη δεκαετία του ’30 μέχρι σήμερα, ακολουθήσαμε τη διαδρομή του Έλληνα χειροτέχνη. 

Μια έμπνευση από το παρελθόν και μια υπενθύμιση για το μέλλον: κάθε εργασία χρειάζεται μεράκι, αγάπη και το κατάλληλο εργαλείο…

Επίσκεψη στο Μουσείο Εργαλείων και Επαγγελμάτων - Νέα Ακρόπολη
Επίσκεψη στο Μουσείο Εργαλείων και Επαγγελμάτων - Νέα Ακρόπολη

Επίσκεψη στο Μουσείο Εργαλείων και Επαγγελμάτων - Νέα Ακρόπολη
Επίσκεψη στο Μουσείο Εργαλείων και Επαγγελμάτων - Νέα Ακρόπολη

Επίσκεψη στο Μουσείο Εργαλείων και Επαγγελμάτων - Νέα Ακρόπολη
Επίσκεψη στο Μουσείο Εργαλείων και Επαγγελμάτων - Νέα Ακρόπολη

Blogs