Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Κομφούκιος: "Απαίτησε πολλά από τον εαυτό σου και περίμενε λίγα από τους άλλους"

Κομφούκιος: "Απαίτησε πολλά από τον εαυτό σου και περίμενε λίγα από τους άλλους" ΡΗΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Κομφούκιος: "Απαίτησε πολλά από τον εαυτό σου και περίμενε λίγα από τους άλλους"
ΡΗΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ