Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Επίκτητος: Ποιος είναι πραγματικά πλούσιος

Επίκτητος: Πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει πολλά υπάρχοντα αλλά εκείνος που έχει λίγες επιθυμίες - ΡΗΤΑ - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Επίκτητος: Πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει πολλά υπάρχοντα αλλά εκείνος που έχει λίγες επιθυμίες
ΡΗΤΑ - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Specials