Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

Πλάτων - Ο δρόμος δεν είναι στον ουρανό, είναι στην καρδιά

Πλάτων - Ο δρόμος δεν είναι στον ουρανό, είναι στην καρδιά. ΡΗΤΑ - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Πλάτων - Ο δρόμος δεν είναι στον ουρανό, είναι στην καρδιά.
ΡΗΤΑ - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Specials