Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Σενέκας: Αν δεν ξέρεις για πού πλέεις κανένας άνεμος δεν είναι ευνοϊκός

Σενέκας: Αν δεν ξέρεις για πού πλέεις κανένας άνεμος δεν είναι ευνοϊκός - ΡΗΤΑ - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Σενέκας: Αν δεν ξέρεις για πού πλέεις κανένας άνεμος δεν είναι ευνοϊκός
ΡΗΤΑ - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Specials