Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Μια ψυχή δεν μπορεί να δει το ωραίο, αν δεν είναι ωραία αυτή η ίδια - Ρητά από τον Πλωτίνο

Μια ψυχή δεν μπορεί να δει το ωραίο, αν δεν είναι ωραία αυτή η ίδια - Ρητά από τον Πλωτίνο - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Μια ψυχή δεν μπορεί να δει το ωραίο, αν δεν είναι ωραία αυτή η ίδια - Ρητά από τον Πλωτίνο
ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ