Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

Οι δυσκολίες της ζωής - Καντ

Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με 3 τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ - Καντ - ΡΗΤΑ - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με 3 τρόπους: την ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ - Καντ
ΡΗΤΑ - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Specials