Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ: Οι άνθρωποι δεν ταράζονται για τα πράγματα, αλλά από αυτό που πιστεύουνε για τα πράγματα

ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ: Οι άνθρωποι δεν ταράζονται για τα πράγματα, αλλά από αυτό που πιστεύουνε για τα πράγματα - ΡΗΤΑ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ: Οι άνθρωποι δεν ταράζονται για τα πράγματα, αλλά από αυτό που πιστεύουνε για τα πράγματα
ΡΗΤΑ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ