Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Οδυσσέας Ελύτης - Για να πατάς στέρεα στη γη, πρέπει το ένα πόδι σου να είναι έξω από τη γη

ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ  - Οδυσσέας Ελύτης - Για να πατάς στέρεα στη γη, πρέπει το ένα πόδι σου να είναι έξω από τη γη
Οδυσσέας Ελύτης - Για να πατάς στέρεα στη γη, πρέπει το ένα πόδι σου να είναι έξω από τη γη
(ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ)

Specials