Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Λάο Τσε - Η ταπεινότητα και η δύναμη - ΡΗΤΑ - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΛΑΟ ΤΣΕ: ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ ΑΛΛΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ (ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ)
ΛΑΟ ΤΣΕ: ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ ΑΛΛΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ
(ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ)

Specials