Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Κανείς δεν νοιάζεται πόσα ξέρεις, αν δεν ξέρει πως νοιάζεσαι ~ A. Roosevelt - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Κανείς δεν νοιάζεται πόσα ξέρεις, αν δεν ξέρει πως νοιάζεσαι ~ A. Roosevelt - ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΑ
Κανείς δεν νοιάζεται πόσα ξέρεις, αν δεν ξέρει πως νοιάζεσαι ~ A. Roosevelt - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Blogs