Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι μεγάλο, κάνε κάτι μικρό με μεγαλόπρεπο τρόπο ~ N. Hill - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι μεγάλο, κάνε κάτι μικρό με μεγαλόπρεπο τρόπο ~ N. Hill - ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
Αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι μεγάλο, κάνε κάτι μικρό με μεγαλόπρεπο τρόπο ~ N. Hill - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ