Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Ζωή είναι αυτό που συμβαίνει την ώρα που εσύ κάνεις σχέδια για το μέλλον ~ John Lennon - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Ζωή είναι αυτό που συμβαίνει την ώρα που εσύ κάνεις σχέδια για το μέλλον ~ John Lennon - ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΑ
Ζωή είναι αυτό που συμβαίνει την ώρα που εσύ κάνεις σχέδια για το μέλλον ~ John Lennon - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Blogs