Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Η υπομονή μας θα καταφέρει περισσότερα από τη δύναμή μας ~ B. Edmund - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Η υπομονή μας θα καταφέρει περισσότερα από τη δύναμή μας ~ B. Edmund - ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΑ
Η υπομονή μας θα καταφέρει περισσότερα από τη δύναμή μας ~ B. Edmund - ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ