Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Δεν υπάρχουν αδύνατα πράγματα αλλά... ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

Δεν υπάρχουν αδύνατα πράγματα... J.A.Livraga

“Δεν υπάρχουν αδύνατα πράγματα,
αλλά αδύναμοι άνθρωποι”
J.A.Livraga


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ