Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Ελύτης: Ότι αγαπώ.... - ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

Ελύτης: Ό,τι αγαπώ...

“Ό,τι αγαπώ γεννιέται αδιάκοπα,
βρίσκεται στην αρχή του Πάντα”

Ελύτης