Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Η χαρά και η λύπη - Λόγια Σοφίας

Πού βρίσκεται η χαρά και πού η λύπη - Σοφά Λόγια - Νεα Ακροπολη

“Η χαρά και η λύπη δεν βρίσκονται στα πράγματα
αλλά μέσα μας”

D.S.Guzman