Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Σοφα Λογια: Πώς να θέλουμε - Νεα Ακροπολη

Το να θέλουμε - Σοφα Λογια - Νεα Ακροπολη
“Οταν τα πράγματα δεν γίνονται όπως θέλουμε,   
τότε πρέπει να τα θέλουμε όπως γίνονται”
B.Edmund