Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Νίτσε: Τα αόρατα νήματα - Λόγια Σοφίας

Ελευθερία και σκλαβιά: Τα αόρατα νήματα - Νίτσε - Νεα Ακροπολη

“Τα αόρατα νήματα  
είναι οι πιο ισχυροί δεσμοί”

Νίτσε